Jedinstvenost vida kod žena

Kada razmišljamo o razlikama između muškaraca i žena, vid sigurno nije na vrhu ove liste.

Sa završetkom ovog teksta, siguran sam da ćete uvidjeti da postoji mnogo različitih faktora i uticaja na vid kod žena u odnosu na muškarce. Tako su žene osjetljivije na pojedine bolesti oka u odnosu na muškarce, iako su manje šanse da mogu imati povrede oka. Šta zapravo žene mogu da urade kako bi zaštitile svoj vid?

Koje su bolesti oka češće kod žena?

Glaukom i senilna degeneracija makule (AMD) češće su kod žena nego kod muškaraca. AMD je bolest kod koje dolazi do postepenog gubitka centralnog vida, a glaukom je skup simptoma koji dovode do trajnog gubitka vida oštećenjem očnog živca. Zašto su žene osjetljivije od muškaraca?

Osnovni razlog je duži životni vijek, a najbolji način prevencije je rano otkrivanje.

Stanja koja mogu dovesti do gubitka vida nisu jedina na koje su žene osjetljivije; hronično suho oko i osnovne refrakcione anomalije oka (zbog kojih ljudi nose naočale) takođe su mnogo češće kod žena. Simptomi uključuju crvenilo, iritaciju, nelagodu, kao i zamagljen vid. Ako se ne liječi, postoji mogućnost nastanka infekcije.

Koji su faktori rizika za nastanak očnih bolesti?

Najveći faktor rizika za nastanak bolesti oka jesu godine života, a za žene su to još i trudnoća, kontracepcija i menopauza, jer svako od ovih stanja je praćeno promjenom hormonalnog statusa. Promjene u nivou hormona mogu takođe da dovedu do pojave suhog oka, a postoje i indikacije da korišćenje kontracepcije može doprinijeti nastanku katarakte.

 Zanimljive činjenice za vid kod žena

Sve ove ozbiljne teme mogu da se nekada zaobiđu i sa par interesantih činjenica. Tako je naučno dokazano da žene bolje razlikuju detalje pojedinih boja (posebno zelene i žute) u odnosu na muškarce, dok muškarci imaju bolji osjećaj za praćenje pokreta predmeta.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content