Dječija oftalmologija i strabizam

Za oftalmološki pregled nikad nije prerano, s obzirom da je razvoj vida najintenzivniji kod sasvim male djece. Pregled se preporučuje kako bi se otkrili mogući poremećaji položaja očiju i refraktivne greške. Iako je uobičajeno da oči blago bježe u dobi do 6 mjeseci zbog nezrelosti nervnog sistema, nakon te dobi, ako se primijeti da oko i dalje bježi prema nosu, to može ukazivati na neki oblik strabizma. Iako se realna vidna oštrina te dobi ne može precizno utvrditi, posebni aparati prilagođeni maloj djeci, kao i širenje zjenica i skijaskopija, mogu pomoći u utvrđivanju refraktivnih grešaka. Ukoliko se utvrdi strabizam ili refraktivna greška, moguće je propisati naočale ili daljnje terapijske mjere.

Kod djece od 4 godine s povremenim strabizmom, prvo je potrebno provesti detaljan oftalmološki pregled kako bi se utvrdilo stanje. Ako se primijeti strabizam, ali se isti ispravlja naočalama, tada govorimo o akomodativnom strabizmu, gdje operacija nije nužna jer se strabizam može kontrolirati naočalama. Ukoliko se strabizam ne ispravlja ili se ne ispravlja dovoljno naočalama, nakon nekoliko mjeseci kontrola, razmatra se opcija operacije.

Nakon operacije strabizma, postoji mogućnost da oko ponovno pobjegne na istu ili suprotnu stranu, posebno ako je operirano oko bilo slabovidno. Ponovna operacija je moguća i odluka o njoj zavisi o ugla bježanja oka i intraoperativnom nalazu. Oporavak nakon operacije je brz, a pacijent obično ostaje u bolnici samo jednu noć. Potrebno je nakon operacije pratiti uputstva oftalmologa i izbjegavati fizički napor nekoliko sedmica.

Kod pacijenata čije je oko slabovidno, operacija se može izvesti radi poboljšanja estetike, ali očekivani rezultati mogu biti ograničeni. Također, moguće je da će se operacija morati ponoviti, s obzirom na povećani rizik od ponovnog strabizma.

Kod osoba s oštećenjem živca koji inervira očni mišić, poput nervusa abducensa, strabizam može biti prisutan i dvoslike su česte. Oštećenje živca ne može se izliječiti, ali se simptomi mogu ublažiti nošenjem naočala s prizmama ili operativnim zahvatom. Operacija može pomoći oku da gleda ravno, što može smanjiti simptome, ali neće u potpunosti riješiti problem, posebno ako postoji slabovidnost na tom oku.

U svakom slučaju, važno je redovno pratiti uputstva oftalmologa i pravovremeno reagirati kako bi se očuvao i poboljšao vid i funkcija očiju.

Skip to content