TEHNOLOGIJA

CENTURION FAKOEMULZIFIKACIJSKI SISTEM

Ultrazvučne operacije katarakte.

Zlatni standard u modernim operacijama katarakte je i dalje ultrazvučna metoda-fakoemulzifikacija. Napretkom tehnologije svakodnevno se postižu sve bolji rezultati, rizici od samog zahvata su svedeni na minimum, a postoperativni oporavak značajno skraćen.

Centurion fakoemulzifikacijski sistem, američke kompanije Alcon, je trenutno najsavremeniji aparat kojim se izvode ultrazvučne operacije katarakte. Mnogobrojne su tehnološke prednosti ovog aparata u odnosu na njegovu konkurenciju, a navešćemo samo neke od njih:

 • Torziona opcija rada ultrazvučne sonde koja omogućava znatno manji porast temperature u oku za vrijeme usitnjavanja katarakte, te samim tim skraćuje i postoperativni oporavak jer je otok nakon operacije neznatan.
 • Mogućnost odstranjivanja i najtvrđih katarakti sa minimalnom količinom energije.
 • Konstantna stabilnost pritiska u oku za vrijeme zahvata, čime se minimalizuje šansa za komplikacije za vrijeme operacije
 • Mogućnost personalizacije operativnog zahvata za svakog pacijenta ponaosob.
1 1

ARGOS BIOMETAR

Operacija katarakte ili operacija sa ugradnjom multifokalnih sočiva.
 

Prije svake operacije katarakte, ili operacija sa ugradnjom multifokalnih sočiva, u toku preoperativnog pregleda radi se niz dijagnostičkih procedura kako bi se osigurao najbolji mogući ishod operacije.

Jedna od tih procedura je i biometrija oka, odnosno niz mjerenja na oku kako bi se dobio najbolji izračun jačine intraokularnog sočiva koje će biti implantirano u oko kako bi se korigovala dioptrija za daljinu i blizinu (multifokalna sočiva), ili kako bi pacijent ponovo mogao da vidi na daljinu bez naočala (monofokalna sočiva kod operacije katarakte).
Najsavremeniji aparat trenutno na tržištu je od sada i kod nas. Radi se o biometru Argos, američke kompanije Alcon.

Prednosti ovog aparata su sljedeće:

 • 1.5x brže mjerenje parametara na oku u odnosnu na ostale aparate ove vrste, što skraćuje vrijeme same procedure pregleda
  2x više pozicija mjerenja u oku, što daje mnogo veću preciznost izračuna
 • Visokosenzitivni OCT (OCT=optička koherentna tomografija, detaljno snimanje struktura unutar oka) koji omogućava maksimalnu preciznost i određivanju položaja kako očnog sočiva, tako i intraokularnog sočiva koje će biti implantirano za vrijeme zahvata.
 • Tačno određivanje ugla astigmatizma (cilindra) na rožnjači oka, čineći hiruršku korekciju istog maksimalno preciznom
 • Automatsko slanje svih podataka u softver operacione sale, što planiranje i proces same operacije čini mnogo bržim i jednostavnijim, kako za pacijenta, tako i za medicinsko osoblje.
2 1

NGENUITY 3D SISTEM VIZUELIZACIJE

Digitalna vizuelizacija oka za vrijeme hirurškog zahvata.

Konačno je došlo vrijeme da se prevaziđe sistem analognih hirurških mikroskopa i da se ode korak dalje, i to prema potpunom digitalnom sistemu vizuelizacije!

Ngenuity 3D sistem je posljednja riječ tehnike kada je u pitanju digitalna vizuelizacija oka za vrijeme hirurškog zahvata.

Prednosti ovog sistema su:

 • Mnogo veća sigurnost samog hirurškog zahvata zbog mogućnosti da hirurg vidi na oku i najsitnije detalje, i to uvećane do nivoa gledanja slike na TV ekranu.
 • Trodimenzionalni prikaz oka (3D vision)
 • Automatsko dobijanje svih potrebnih podataka o pacijentu, njegovom oku i preoperativnim mjerenjima u toku samog zahvata
 • Mnogo bolja koordinacija sa osobljem u operacionoj sali za vrijeme samog zahvata, jer Ngenuity i njima omogućava da uživo vide kompletan tok operacije na 3D ekranu
 • 5x veća dubina fokusa u cijelom operativnom polju, te znatno veću uvid u detalje i smanjenje potrebe za refokusiranjem mikroskopa za vrijeme operacije
 • 48% veće uvećanje slike oka pruža više sigurnosti u izvođenju najdelikatnijih faza operacije. Uvid u detalje oka koji nisu mogući sa analognim hirurškim mikroskopom
 • 42% povećanje rezolucije slike oka takođe omogućava mnogo sigurnije izvođenje najdelikatnijih faza hirurške precedure u oku.
 • Individualno podešavanje kontrasta slike oka za svakog hirurga prema njegovim/njenim preferencama
 • Manja jačina svjetla na mikroskopu što pruža mnogo veći komfor pacijentu za vrijeme zahvata.
3 1
Skip to content