OPERACIJA GLAUKOMA

Detektuj, liječi, vidi bolje! Ne dozvolite da glaukom ukrade vaš vid.

Sadržaj članka

Autor teksta: Dr sc. Bojan Kozomara, dr med.

ŠTA JE GLAUKOM?

Glaukom, ili “tihi ubica vida” jedno je od najopasnijih stanja oka, te među prva tri uzročnika sljepila na svijetu. Upravo pojam “tihi ubica vida” najbolje opsiuje ovu bolest jer je simptome jako teško primijetiti.

Radi se o povećanju očnog pritiska iznad maksimalne normalne vrijednosti od 21 mmHg, koje bespovratno dovodi do oštećenja očnog živca, sljabljenja vida, a u terminalnoj fazi i do sljepila. Samo u jednoj formi ove bolesti dolazi do pojave jakog bola, te do naglog pada vida. U svim ostalim formama bolesti nema pojave bola, te jedino dolazi do postepenog pada vidne oštrine.

Smatra se da je katarakta jedna od najčešćih oboljenja kod osoba starijih od 70 godina. Međutim, zamućenje sočiva može da se javi u bilo kojoj životnoj dobi, a može čak da bude i urođeno.

Opšti oftalmološki pregled koji uključuje širenje zjenica i pregled očnog dna može ukazati na postojanje sive mrene na jednom ili oba oka.

I ta dijagnoza nije razlog za obeshrabrenje, jer rješenje postoji.

KAKO OTKRITI GLAUKOM?

Kako je već naglašeno, neke vrste glaukoma pojavljuju se bez simptoma, dok određeni simptomi poput gubitka perifernog vida, zamućenog oka, mučnine te bola u oku, traže hitnu ljekarsku pomoć.

Kako bi preduhitrili oštećenje vida, izuzetno su važne redovne oftalmološke kontrole, pogotovo ako imate rizične faktore za nastanak glaukoma:

 • Životna dob preko 45 godina
 • Prisustvo glaukoma u porodici
 • Visoka kratkovidnost
 • Povišen krvni pritisak, hipotireoza, dijabetes
 • Česte i dugotrajne terapije kortikosteroidima
 • Povrede oka

Do sada je jedino dokazano da neke vrste glaukoma imaju nasljednu komponentu. Ipak, pojava glaukoma u porodici ne znači nužno i prisustvo nasljedne komponente bolesti, ali se savjetuje da se potomci redovno kontrolišu poslije 25. godine života.

glaukom img

DIJAGNOZA GLAUKOMA

Dijagnoza glaukoma zavisi u kojem stadijumu je bolest otkrivena. Donedavno se smatralo da je osnovni parametar za dijagnostikovanje glaukoma visok očni pritisak. Međutim, dokazano je da se kod nekih osoba oštećenja na očnom živcu mogu javiti čak i ako je pritisak normalan, odnosno ako su njegove vrijednosti do 21 mmHg. Isto tako, ni svako povišenje očnog pritiska iznad ove vrijednosti ne znači nužno da osoba boluje od glaukoma. 

Stoga se danas u dijagnostici analizira nekoliko parametara koji mogu pomoći u definitivnoj potvrdi ove bolesti. Oni su:

 • Vrijednost očnog pritiska
 • Nalaz vidnog polja
 • Izgled glave očnog živca
 • Debljina nervnih vlakana očnog živca (RNFL-OCT)
 • Pahimetrija (debljina rožnjače oka)

Ako se sa liječenjem počne na vrijeme, u većini slučajeva je moguće zadržati vid bez većih oštećenja.

LIJEČENJE GLAUKOMA

Liječenje glaukoma bazira se na kontroli očnog pritiska i smanjenju šanse za nastanak oštećenja očnog živca. Prvi vid liječenja je upotreba kapi koje imaju za cilj smanjenje nastajanja očne vodice ili povećanje njenog oticanja iz oka, te normalizaciju očnog pritiska jednim od ova dva mehanizma. 

Ipak, danas operacije glaukoma uzimaju sve više primata u liječenju, posebno kod pacijenata koji su dugo godina na lokalnoj terapiji kapima, ili kod kojih ukapavanje kapi izaziva alergijske reakcije i druge neželjene efekte. 

Laserska hirurgija glaukoma je jedan od vidova liječenja, ali sa privremenim efektom. Na ovaj način se “pročišćava” trabekularna mreža kroz koju očna vodica prirodno otiče iz oka. Međutim, kod većine pacijenata nakon određenog vremena, trabekularna mreža se ponovo zatvara i očni pritisak raste.

EX-PRESS GLAUKOMSKI ŠANT

Ex-Press glaukomski šant je jedna od najsavremenijih, efikasnih i minimalno invazivnih metoda kojom se kod preko 80% pacijenata trajno koriguje povišen očni pritisak i pacijente oslobađa doživotnog ukapavanja antiglaukomske terapije. Efekti operacije vide se nakon 2-3 dana, a svojom veličinom, koja je manja od vrha jagodice prsta, šant ne ometa normalno funkcionisanje oka.

MIGS

Potpuno novi entitet u liječenju glaukoma zaživio je prije nekoliko godina pod nazivom Micro Invasive Glaucoma Surgery (MIGS). Zapravo se radi o skupu različitih procedura koje imaju jednu zajedničku komponentu, a to je da sa što manje invazivnosti i što manje mogućnosti za oštećenje zdravog tkiva oka hirurškim putem bude obezbjeđena kontrola očnog pritiska.

  Skip to content