Kako dijabetes utiče na zdravlje vaših očiju?

Približno 422 miliona ljudi u cijelom svijetu živi sa dijabetesom, od toga preko 100 miliona ljudim ima razvijen neki oblik dijabetičke retinopatije, vodećeg uzroka sljepila u populaciji između 20-74. godine života.

Naš tim eksperata, u specijalizovanim oftalmološkim ambulantama za retinu u Banjaluci sprovode detaljne preglede očnog dna kod osoba sa dijabetesom. Cilj je što ranije otkriti dijabetičku retinopatiju, otok žute pjege ili uočiti bilo koje dijabetičke manifestacije na oku.

Promjene u oku uzrokovane dijabetesom su obično bezbolne i primjećujemo ih tek kada oštete vid. Srećom, redovnim pregledima, vaš oftalmolog može uočiti bilo koji znak ili problem u oku i odmah započeti tretman, prije nego dođe do trajnog oštećenja vidne oštrine.

zdravo oko i dijabeticka retinopatija

Kako dijabetes utiče na vaše oči?

Ako imate dijabetes, vaš organizam nije u mogućnosti da glukozu (šećer u krvi) iskoristi za energiju na pravi način. Ako vaš dijabetes nije regulisan onda imate povišenu koncentraciju glukoze u krvi koja može izazvati različite problem kako u pojedinim organima tako i u cijelom organizmu.

Jedno od najopasnijih efekata neregulisanog dijabetesa jeste oštećenje krvnih sudova. Oštećenje se može desiti bilo gdje u organizmu uključujući i krvne sudove u vašem oku. Može doći do povećanog propuštanja malih krvnih sudova oka, tj. curenja krvi u oko i na retinu. Ovakvo stanje u oku označavamo kao dijabetička retinopatija. Kako bolest napreduje dolazi do stvaranja novih loših krvnih sudova a time se povećava i curenje.

Dijabetička retinopatija

Dijabetička retinopatija je polazna osnova za razvoj drugih komplikacija oka i gubitka vida. Retinopatija sama po sebi može da dovede do sljepila i povećava rizik za nastanak drugih bolesti oka:

Dijabetički otok žute pjege

zuta pjega

Žuta pjega (makula) je dio mrežnjače u zadnjem dijelu oka zadužena za centralni vid. Novonastali loši krvni sudovi kao i slabo regulsana glukoza u krvi mogu dovesti do otoka ovog djela oka. Stabilizacijom opšteg stanja, regulacijom glukoze dolazi do smanjenja otoka. Vremenom može doići do postepenog i trajnog gubitka vida.

Glaukom

Glaukom je drugi vodeći uzrok sljepila. Bolest se razivja kada povišen pritisak u vašem oku oštećuje očni živac. Novonastali krvni sudovi mogu mehanički da začepe odvodne puteve očne vodice i time doprinesu stavaranju povećanog očnog pritiska u vašem oko kao i povećanim propuštanjem, koje oko nije u mogućnosti da apsorbuje.

Mrena

Ako imate dijabetes, ne samo da je veća šanasa da dobijete mrenu, već da je dobijete u ranijoj dobi. Odnos dijabetesa i mrene nije najjasniji kao što je to sa drugima bolestima oka kod dijabetesa. Vjeruje se da povećana koncentracija glukoze dovodi do ubrzanog stavaranja depozita u sočivu vašeg oka.

Kako preventivno djelovati na dijabetesom uzrokovane bolesti oka?

Prvo, ako imate dijabetes, u dogovoru sa vašim porodičnim doktorom regulišite ga lijekovima, dijetom, vježbanjem. Držanje šećera u krvi pod kontrolom je značajno za prevenciju oboljenja oka od dijabetasa i nastanka drugih komplikacija.

Drugo, vi treba da imate detaljne oftalmoške pregleda oka najmanje jednom godišnje ili češće ako imate određne rizik za ravoj bolesti. Tokom pregleda očnog dna mi vam proširimo zjenice i koristimo specijalne instrumenate za pregled unutrašnjosti vašeg oka, da bismo uočili bilo koji znak bolesti.

Javite se u jednu od naših klinika ukoliko trebate pregled očnog dna ili imate pitanja vezana za dijabetes i oko.

 

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content