Bolji rezultati LASIK-a sa pacijentima starijim od 20 godina

LASIK i druge refraktivne laserske procedure ostaju siguran put smanjenja i uklanjanja potrebe za sočivima i naočarima. Međutim, pronalaženje skrining metoda za potencijalne pacijente I dalje ostaje izazov za hirurge i laserske centre. Razlog leži u mehaničkim osobinama rožnjače. Rožnjača je prednji dio oka koji poput mnogih tkiva u tijelu ima jedinstvene osobine koje joj omogućavaju normalno funkcionisanje.

Izgrađena je od visoko elastičnog materijala koji joj omogućavaju da se prilikom kontakta i deformacije vraća u prvobitan položaj i da u isto vrijeme apsorbuje energiju. Taj prvobitni položaj utiče na fokusiranje svijetlosti i pruža jasniji vid. Problem sa rožnjačom je u tome što je prirodno kod mlađih osoba “želatinozna” i što neće zadržati svoj oblik ako je tretirana LASIK-om.

Faktor elastičnosti je teško izračunati i varira od osobe do osobe, ali ono što se sa sigurnošću može reći jeste da je rožnjača sve manje elastična kako starimo. Iz tog razloga mnogi hirurzi čekaju da pacijent bude u dvadesetim godinama, prije nego što se odluče na lasersku korekciju njihove dioptrije. U tom dobu, prirodno želatinozna rožnjača će dovoljno očvrsnuti, te će se sam zahvat moći izvesti mnogo sigurnije i sa predvidljivim rezultatima. Ovo opšte pravilo je usvojeno u skoro svim laserskim centrima širom svijeta i kada se kombinuje sa adekvatnom skrining dijagnostikom, odličan ishod je zagarantovan.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content