Korekcija staračke dalekovidnosti

Presbyopia se definiše kao progresivno smanjenje mogućnosti za jasan vid bližih predmeta. Sama riječ vodi porijeklo od grčke riječi “Presbys”, što znači “pokušati vidjeti kao stariji čovjek.” 

 

Ovo stanje oka se smatra normalni starenjem organizma, a tradicionalno se koriguje povremenim nošenjem naočala za blizinu, tačnije prilikom pisanja, čitanja, ili obavljanja drugih aktivnosti koje zahtijevaju jasan vid na maloj udaljenosti. Dioptrija se obično propisuje poslije 45 godine života, a korekcija počinje sa +0.75 D sfere kod većine pacijenata. Ista se mijenja svakih 1-1.5 godinu, a promjena dioptrije se završava u 65. godini sa +3.50 D ili +4.00 D sfere.

Hirurška korekcija staračke dalekovidnosti

Za sve one koji su primorani da nose naočale za blizinu, a koji ujedno traže alternativna rješenja i mogućnosti trajne korekcije ove vrste dioptrije, postoji nekoliko hirurških metoda koje se mogu uzeti u obzir. Ove metode uključuju posebne vrste laserske korekcije dioptrije na blizinu, implantaciju posebno dizajniranih “umetaka” u tkivo rožnjače oka, tzv. “corneal inlays”, te ugradnju multifokalnih intraokularnih sočiva na mjesto prirodnog očnog sočiva. Izbor hriruške metode zavisi od životnog stila pacijenta i očekivanih rezultata, finansijskih mogućnosti, kao i kliničkog nalaza na oku.

Implantacija multifokalnih sočiva

Zamjena prirodnog očnog sočiva multifokalnim intraokularnim sočivom trenutno je najpopularnija i najzastupljenija metoda korekcije dioptrije na blizinu kod nas i u svijetu. Naime, ista moderna tehnologija koja se koristi prilikom operacije katarakte (mrene), a koja se pokazala izrazito uspješnom i efikasnom, koristi se i prilikom ugradnje multifokalnog sočiva, odnosno kod “refractive lens exchange.” Jedina razlika je zapravo u vrsti sočiva koje se implantira, te se kod većine pacijenata sa kataraktom ugrađuje monofokalno sočivo, što posljedično implicira potrebu za nošenjem naočala za čitanje i nakon operacije, dok multifokalna sočiva koriguju i ovu vrstu dioptrije. Najveća prednost ugradnje multifokalnih sočiva jeste zapravo njena trajnost, odnosno nakon ove operacije pacijenti su u preko 90% slučajeva nezavisni od naočala za blizinu doživotno, tako da nije potrebna bilo kakva dodatna hirurška korekcija.

Hirurgija staračke dioptrije na blizinu u modernoj oftalmologiji je maksimalno personalizovana, te se za svakog pacijenta ponaosob određuje vrsta i karakteristike sočiva koje će se implantirati. Tako se posebna pažnja obraća na to da li pacijent više čita ili radi za računarom, koliko vremena provodi u vožnji automobila, da li obavlja poslove koji zahtijevaju izrazitu preciznost, i slično.

Symfony IOL: odnos dubine fokusa i mutifokalnosti

U junu 2014. godine američka kompanija Abbott je predstavila najmodernije multifokalno sočivo dostupno na tržištu koje nosi naziv Symfony IOL. 

Zapravo se radi o potpuno novom dizajnu optičkog dijela sočiva, tzv. “echelette” dizajnu, koji ustvari predstavlja specifičan način prelamanja svjetlosnih zraka kroz sočivo, a samim tim i kroz optički dio oka. Tri su osnovna poboljšanja ovog modela u odnosnu na prethodne implantate ove vrste; prvo, povećana je dubina fokusa, što omogućava korekciju sve tri dioptrije podnednako, odnosno i dioptrije na daljinu, srednju daljinu (ekran računara, kontrolna tabla automobila) i blizinu; drugo, povećana je kompenzacija hromatskih aberacija između kratkih plavih i dužih crvenih talasa spektra, što daje maksimalan kvalitet slike koju oko gleda; i treće, korigovane su sferne aberacije višeg reda koje takođe mogu uticati na kvalitet slike.

Vrijeme tehnološkog napretka u kojem živimo traži od nas i mnogo brži tempo života. U isto vrijeme, svi težimo pronalasku eliksira mladosti kako bismo što duže ostali vitalni, zdravi i podmlađeni. Multifokalna sočiva se mogu smatrati jednim malim dijelom ovog eliskira, jer brzo, efikasno i doživotno rješavaju jedan dio problema starijih osoba, a to su naočale za čitanje.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content