Pametna kontaktna sočiva kao pomoć u kontroli progresije glaukoma

Kontaktna sočiva u koja je ugrađen senzor mogu da pomognu ljekarima da odrede koji od pacijenata sa glaukomom ima veći rizik od progresije ove bolesti. Istraživači su otkrili određeni obrazac električnih signala koje emituju “pametna” kontaktna sočiva u korelaciji sa bržim tempom progresije glaukoma.

Glaukom je i dalje jedan od vodećih uzroka sljepila i primjenjujući ova otkrića, ljekari mogu bolje procijeniti rizik od progresije očitavanjem sa pametnih sočiva. Ono što se vidi u ovim mjerenjima je potpis koji ukazuje kod kojih pacijenata sa glaukomom će doći do pogoršanja, a kod kojih je stanje relativno stabilno, što se ne može uraditi sa ranijim mjerenjem očnog pritiska.

Rezultati istraživanja takođe mogu biti u vezi sa korišćenjem sočiva za procijenu liječenja glaukoma.

Jedan od glavnih indikatora glaukoma je visok pritisak u oku, ili intraokularni pritisak. Ljekari često provjeravaju očni pritisak da bi procijenili zdravlje očiju pacijenata. Međutim, ovi testovi daju samo trenutni prikaz stanja i nepraktični su za korišćenje noću kada očni pritisak obično raste. Sa pojavom pametnih kontaktnih sočiva koji prate pacijente u kontinuitetu, naučnici se nadaju da će riješiti taj problem. Za ovu studiju, testirana su sočiva na 40 pacijenata između 40 i 89 godina starosti koji se liječe od glaukoma zatvorenog ugla, koji je jedan od najčešćih oblika bolesti. Pacijenti su nosili pametna kontaktna sočiva 24 sata, i tokom noći dok su spavali.

Senzor na kontaktnom sočivu detektuje promjene u krivini sočiva. Kako varira očni pritisak, mijenja se krivina, stvarajući električni signal koji se šalje na bežični uređaj koji bilježi signale. Slično kako elektrokardiogram pokazuje otkucaje srca, profil signala sa pametnih sočiva indirektno ukazuje na promjene očnog pritiska tokom vremena. Naučnici su pronašli da pacijenti sa strmijim „šiljcima“ skale snimljenim preko noći i većim brojem „vrhova“ (pikova) u svom ukupnom profilu signala imaju tendenciju ka brzoj progresiji glaukoma.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content