Napredna tehnologija za bolji vid

Osobe koje imaju iskustva sa kataraktom u početnoj fazi znaju koliko ista može da ometa svakodnevne životne aktivnosti. Tu su i problemi sa noćnim vidom, a pacijenti čak mogu biti osjetljivi na sunčevu svjetlost. Srećom, operacija katarakte im može pomoći da ponovo dobiju ono što su izgubili u pogledu boljeg vida, kao i kvaliteta života, zahvaljujući tehnološkom napretku.

Tradicionalna operacija katarakte je jedna od najefikasnijih rutinskih operacija sa generalno bezbjednim i efikasnim ishodom, posebno onda kada operaciju obavlja vješt hirurg. Međutim, i dalje je potrebna upotreba posebno dizajniranih incizionih skalpela za rezove na rožnjači. Operacija katarakte pomoću “femtosecond” lasera nudi reproduktivnu tehniku, zamjenjujući najmanje predvidljive i tehnički najzahtevnije korake tradicionalne operacije mrene.

Pacijentima se danas nudi LenSx sistem refraktivne operacije oka pomoću lasera, tip operacije katarakte koji omogućava veći stepen preciznosti i prilagođavanja. Mnogo je koristi od ovog inovativnog rješenja: bez tradicionalnih rezova, kompjuterski kontrolisan laser omogućava hirurgu da planira i izvede operaciju prema preciznim individualnim specifikacijama.

Pacijenti mogu imati još veće povjerenje znajući da su izabrali najnapredniju postojeću tehnologiju za ovu operaciju-LenSx, koja omogućava individualizaciju operacije katarakte.

Zašto se podrvgnuti prilagodljivoj refraktivnoj operaciji katarakte laserom?

Iako sve ljudske oči dijele istu osnovnu anatomsku strukturu, svako oko je drugačije u pogledu veličine, dubine, zakrivljenosti rožnjače i drugih ključnih osobina. To je razlog zašto svako oko mora biti pažljivo izmjereno i mapirano prije uklanjanja katarakte.

LenSx laser koristi niz visoko naprednih tehnologija, uključujući integrisanu optičku koherentnu tomografiju (OCT) za snimanje izuzetno precizne visoke rezolucije slike vaših očiju. Ovi snimci, kao i mjerenja i podaci koje pružaju, se zatim koriste za planiranje i izvršenje operacije po tačno određenim specifikacijama koje nisu dostupne prilikom tradicionalne operacije.

Slaganje pravog implanta sa pacijentovim načinom života

Tokom obe vrste operacija, osnovne i laserske refraktivne operacije katarakte, prirodno očno sočivo sa kataraktom se uklanja iz oka, a novo se implantira u oko. Tradicionalana intraokularna sočiva (IOLs) su monofokalna, što znači da omogućavaju dobar vid samo na jednoj razdaljini (na daljini, na srednjoj daljini, ili na blizini). Nova monofokalna i dobro prilagodljiva sočiva pružaju mogućnost da se vidi na više nego jednoj razdaljini, bez naočara ili kontaktnih sočiva. Razgovor o pacijentovom načinu života i potrebama je najvažniji prije operacije katarakte.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content