Laserska operacija katarakte

Svijet moderne tehnologije svakodnevno donosi nezaobilazne novosti. Takav je slučaj i sa oftalmologijom, granom medicine koja najbrže ustvaja upravo nove tehnologije.

Čak i kada se radi o operaciji katarakte, oftalmolozi smatraju da se i na ovom polju može učiniti više, a cilj svih je zadovoljan pacijent. Naravno da je vidna oštrina poslije operacije izuzetno važna, ali je manje cijenjena ukoliko pacijent napusti kliniku nezadovoljan.

Kao hirurzi, moramo jasno definisati pacijentove želje i potrebe kada je u pitanju postoperativna vidna oštrina, a tek nakon toga da procijeniti da li imamo adekvatne mogućnosti i da ih ostvarimo. Sa napretkom tehnologije i na polju hirurgije katarakte, današnje mogućnosti su mnogo veće, te se pacijentima mogu ponuditi ne samo bolja intraokularna sočiva i laserska korekcija rezidualne dioptrije, nego i laserska operacija mrene.

Porast upotrebe lasera u hirurgiji katarakte

U svijetu se svakim danom pokazuje sve veća potreba za laserskom hirurgijom katarakte, što pokazuju i podaci iz literature. Naime, u 2005. godini publikovan je samo jedan naučni rad na ovu temu, dok ih je 2013. godine bilo čak 88. U ovim studijama pokazano je da laserska operacija kararakte može poboljšati ishod operacije, posebno na polju kapsulorekse i centracije intraokularnog sočiva, lučnih rezova kod limbalnih relaksacionih incizija i fragmentacije sočiva sa mrenom.

Centracija kapsulorekse je ključna za odličan ishod vidne oštrine postoperativno. Podsjećanja radi, kapsuloreksa zapravo predstavlja otvaranje prednje površine očnog sočiva čiji se sadržaj, a ujedno i mrena, nalazi upravo u kapsularnoj vreći. U posljednjim naučnim publikacijama utvrđeno je da je centracija kapsulorekse bolja kada je urađena laserom nego manuelno, te da je stabilnost intraokularnog sočiva mnogo veća. Istina, i dalje se među hirurzima vodi polemika o tome da li će adekvatna centracija sočiva u kapsularnoj vreći dovesti i do boljeg ishoda vidne oštrine poslije operacije. Ove studije ipak zahtijevaju više vremena i mnogo veći uzorak ispitanika.

Limbalne relaksacione incizije

Kod osoba sa astigmatizmom, odnosno nepravilnom zakrivljenošću rožnjače, u modernoj hirurgiji katarakte danas se koriguje i astigmatizam. Postoji nekoliko načina za korekciju astigmatizma, a to su prije svega torična intraokularna sočiva, laserska korekcija astigmatizma nakon operacije katarakte, ili limbalne relaksacione incizije.

U okviru laserske operacije katarakte, moduli aparata mogu se podesiti tako da na tačno određenim i precizno urađenim incizijama na limbusu rožnjače dođe do korekcije astigmatizma. Hirurg dodatno može da podesi ne samo mjesta na kojima će se napraviti incizije, nego i dubinu incizije na osnovu individualnih karakteristika svakog pacijenta. Studije su pokazale da je preciznost i uspješnost limbalnih incizija za 20-30% bolja kada su urađene laserom nego manuelno.

Fragmentacija očnog sočiva

Još jedna odlična osobina laserske operacije katarakte jeste i fragmentacija očnog sočiva, odnosno parčanje mrene. Naime, kod fakoemulzifikacije mrena se razbija uz pomoć ultrazvučnih talasa koji komadaju zamućeno očno sočivo u manje partikule, a isti se odstranjuju iz oka kroz fako sondu. Gušće mrene zahtijevaju apliciranje više ultrazvučne snage, što često dovodi do edema rožnjače i sporijeg postoperativnog oporavka.

U nekim slučajevima, laserska fragmentacija mrene dozvoljava hirurgu da je odstrani iz oka bez ikakve upotrebe ultrazvuka, čime je postoperativni oporavak sveden na sate, a ne na dane.

Nekoliko nedostataka laserske operacije katarakte

Kao i svaka druga moderna tehnologija, tako i laser u hirurgiji katarakte ima svoje nedostatke. Prije svega, radi se o skupoj i za mnoge i dalje nedostižnoj tehnologiji, koja drastično poskupljuje cijenu operacije. Nadalje, prolongirano je i vrijeme trajanja operacije, što dodatno povećava anksioznost kod pacijenata, odnosno daje veće šanse za nastanak intraoperativnih komplikacija.

Na kraju, ova operacija i dalje tehnički ne može da se izvede kod većeg broja pacijenata zbog slabije pristupačnosti očne jabučice laseru (male oči, oči sa dubokim orbiatama, jako stiskanje oka, itd.).

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content