NGENUITY 3D SISTEM VIZUELIZACIJE – Prvi u BiH

Konačno je došlo vrijeme da se prevaziđe sistem analognih hirurških mikroskopa i da se ode korak dalje, i to prema potpunom digitalnom sistemu vizuelizacije!

Ngenuity 3D sistem je posljednja riječ tehnike kada je u pitanju digitalna vizuelizacija oka za vrijeme hirurškog zahvata.

aparat u sali

Prednosti ovog sistema su:

• Mnogo veća sigurnost samog hirurškog zahvata zbog mogućnosti da hirurg vidi na oku i najsitnije detalje, i to uvećane do nivoa gledanja slike na TV ekranu.
• Trodimenzionalni prikaz oka (3D vision)
• Automatsko dobijanje svih potrebnih podataka o pacijentu, njegovom oku i preoperativnim mjerenjima u toku samog zahvata
• Mnogo bolja koordinacija sa osobljem u operacionoj sali za vrijeme samog zahvata, jer Ngenuity i njima omogućava da uživo vide kompletan tok operacije na 3D ekranu

• 5x veća dubina fokusa u cijelom operativnom polju, te znatno veću uvid u detalje i smanjenje potrebe za refokusiranjem mikroskopa za vrijeme operacije

• 48% veće uvećanje slike oka pruža više sigurnosti u izvođenju najdelikatnijih faza operacije. Uvid u detalje oka koji nisu mogući sa analognim hirurškim mikroskopom

• 42% povećanje rezolucije slike oka takođe omogućava mnogo sigurnije izvođenje najdelikatnijih faza hirurške precedure u oku.

• Individualno podešavanje kontrasta slike oka za svakog hirurga prema njegovim/njenim preferencama

• Manja jačina svjetla na mikroskopu što pruža mnogo veći komfor pacijentu za vrijeme zahvata.

doktor u oprecionoj salidoktor radi u opreacionoj sali

Podijeli

KONTAKT

Copyright ©2024 sva prava zadržana
Skip to content