Istraživanje dužice oka

Struktura mikrovaskulature ili krvnih sudova u dužici može igrati važnu ulogu u smanjivanju učestalosti očnih bolesti kao što su glaukom ili katarakta. Nedavno sprovedeno istraživanje je imalo za cilj da ispita ulogu mikrovaskulature dužice i njenog endotela, sloja ćelija koje oblažu krvne sudove.

Dužica je jedino vaskulatorno tkivo (koje se sastoji od krvnih sudova) u prednjoj komori oka, uronjeno u očnu vodicu i okruženo sa nekoliko avaskularnih tkiva (bez krvnih sudova), uključujući rožnjaču, trabekularnu mrežu i sočivo.

Trabekularna mreža je poznata kao ključna struktura u patogenom procesu (glaukomu), a sočivo je dio koji postane neproziran, kada ljudi dobiju kataraktu. Svaka blokada ili bilo koja disfunkcija trabekularne mreže bi smanjila curenje vodice, što bi dovelo do visokog očnog pritiska, što je glavna oznaka glaukoma.

Istraživači su ubrizgali tečnosti kroz cilijarnu arteriju u oči 11 svinja i proučavali krvne sudove dužice, njihovu distribuciju, redoslijed i endotelijalne karakteristike. Koristili su mikropipetu za ubacivanje tečnosti u krvni sud, a drugi kraj pipete je bio povezan sa pumpom, koja je korišćena za kontrolu protoka i za ubrizgavanje tečnosti u oko.

Ovom metodom uspjeli su da izbace krvne ćelije i da ubrizgaju srebro-nitrat. Srebro-nitrat otkriva krvne sudove i obrasce ćelije. Smješta se u intracelularne praznine i pretvara iz žutog u crno nakon izlaganja jakom svjetlu, čineći da krvni sudovi i sistemi endotelijalnih ćelija budu vidljivi pod mikroskopom. Oni su odredili veliku gustinu mikrovaskulature dužice, i neobičan obrazac distribucije krvnih sudova.

Svi ovi nalazi sugerišu da iris ima visoku stopu protoka krvi i sposobnost za dovoljnu razmjenu hranljivih i otpadnih materija između krvotoka i stroma. Ranije je potvrđeno da su promjene u gradijentima pritiska kiseonika i oksidativnog stresa glavni patogeni faktor za kataraktu i glaukom. Mikrovaskulatura dužice je glavni izvor kiseonika za avaskularna tkiva u prednjoj komori, što navodi naučnike da vjeruju da igra ključnu ulogu u održavanju ravnoteže kiseonika.

Istraživači ističu da bi bilo kakav zastoj u procesu razmjene otpada ugrozilo sočivo i trabekularnu mrežu, ključne strukture u nastanku katarakte i glaukoma.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content