Gubitak vida kod žena

Žene često stavljaju svoju zdravstvenu zaštitu i dobrobit u zapećak. Nerijetko je briga o očima nešto što prvo zaboravljaju. U stvari, nedavno istraživanje je pokazalo da jedna od četiri žene nije uradila pregled očiju u protekle dvije godine. Istina je da uvijek postoji nešto što zaokuplja našu pažnju i vrijeme, ali ako se izdvoji sat vremena iz jednog našeg dana jednom godišnje, velike su šanse da sačuvamo dobar vid na duži vremenski period.

Zašto žene treba više da brinu zbog gubitka vida?

Iznenađujuće, duplo više žena pati od sljepila u poređenju sa muškarcima. Osim sljepila, žene mnogo više pogađaju sve druge bolesti oka. Bolesti kao što su katarakta, bolest suvog oka, glaukom i makularna degeneracija, imaju mnogo veću učestalost kod žena. Iako ne postoje lijekovi za ove bolesti, postoje načini da se zaustave prije nego što se pojave. Prevencija može usporiti napredovanje bolesti, kao što može i pomoći onima koje je pogodilo neko od oboljenja oka u uspješnom bavljenju svakodnevnim aktivnostima.

Na koji način žene mogu zaštititi svoje oči?

Iako su statistike o zdravlju očiju žena alarmantne, ima ohrabrujućih vijesti. Pravilna briga o zdravlju očiju, uključujući godišnji pregled očiju, može da spriječi 75 odsto problema sa oštećenjem vida. Poput mnogih problema sa zdravljem žena, rano otkrivanje je ključ za prevenciju. Uopšteno gledano, bolesti oka ne pokazuju očigledne simptome u ranim fazama razvoja. Simptomi postaju primjetni tek nakon što uznapreduju, čineći teškim liječenje i njegu.

Rana dijagnoza ovih bolesti je najbolji način da se utvrdi ako neka bolest oka ima tendenciju da se ispolji, što čini mnogo dostupnijim efikasno liječenje. Briga za oči je laka, ako se sljede sljedeći koraci:

  • Nošenje šešira i naočala kada je osoba na otvorenom. UV zračenje može da poveća rizik od makularne degeneracije, kao i katarakte.
  • Izbjegavanje pušenja, kao i pasivnog pušenja. Ovaj savjet može doprinijeti sveukupnom zdravlju i izgledu.
  • Zakazivanje termina za detaljniji očni pregled. Kratko provedeno vrijeme sa oftalmologom jednom godišnje može da znači otkrivanje bolesti oka i drugih zdravstvenih oboljenja, kao što je dijabetes.

Postoje i druge stvari koje treba imati na umu kada se razmišlja o zdravlju očiju. Na primjer, vid se često mijenja tokom trudnoće što znači da je potrebno raditi preglede oka kako bi se utvrdilo da nije došlo do drastične promjene vida.

Kao i kod svih zdravstvenih pitanja, genetika može odigrati veliku ulogu u evoluciji bolesti očiju. Važno je upoznati medicinsku istoriju svoje porodice, kao što je važno i da se oftalmolog upozna sa istom tom istorijom. On ili ona mogu da utvrde faktore rizika ne samo iz istorije bolesti očiju naših predaka, već i iz drugih nasljednih bolesti.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content