Budućnost liječenja glaukoma

Već nekoliko decenija naučnici pokušavaju otkriti adekvatan vid liječenja, ili barem dovoljno dobre kontrole intraokularnog pritiska kod pacijenata sa glaukomom.

g 1 rn07 2015 Miniature pump regulates internal ocular pressure

Stoga je u toku istraživanje na polju implanta koji bi funkcionisao kao mikrofluidni sistem, a koji bi stabilizovao intraokularni pritisak. Ovaj implant bi se mogao koristiti ne samo za kontrolu i smanjenje pritiska kod glaukoma, nego i kod pacijenata sa ftizom bulbusa, odnosno onih čije je oko manje nego normalno i koji imaju smanjenje očnog pritiska ispod najniže dozvoljene granice.

Najvažniji dio ovog sistema je pumpa čija funkcija se zasniva na aktivaciji nekoliko senzora, zatim baterije i telemetrijskog modula za prenos podataka. Kompletan sistem se može bezbolno pričvrstiti za očnu jabučicu, a kapacitet ove pumpe je 30 mikrolitara/sekundi, što zadovoljava pritisak ljudskog oka.

U zavisnosti od vrste bolesti, ova pumpa može dodavati tečnost u oko ili odstranjivati očnu vodicu van oka. Očekuje se da će ovaj implant koristiti prirodni drenažni sistem oka, tako da se na oku ne bi formiralo ožiljno tkivo. Redovnim monitoringom od strane oftalmologa zapremina se može postaviti na željeni nivo cirkulacije tečnosti.

U budućnosti se planira kombinovanje pumpe i intraokularnog senzora, tako da bi tečnost mogla biti regulisana automatski.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content