Visok nivo žive povezan sa nastankom glaukoma

Nova studija rađena u Južnoj Koreji pokazala je vezu između nižeg nivoa mangana u krvi sa visokom koncentracijom žive kao velikim rizikom za nastanak glaukoma. Rezultati istraživanja objavljeni na mreži oftalmologa JAMA ukazuju na do sada nepoznati rizik za nastanak bolesti, koji je vodeći uzrok nepovratnog sljepila širom svijeta.

Profesori na Medicinskom fakultetu San Francisko na Univerzitetu Kalifornija vršili su ispitivanja. Pratili su količine pet teških metala – mangana, žive, olova, kadmijuma i arsena kod više od 2.600 odraslih Korejaca, kao i širenje glaukoma. Rezultati su pokazali nizak nivo mangana i visoku koncentraciju žive kao najvjerovatniju povezanost sa dijagnozom glaukoma. Buduća potencijalna istraživanja biće neophodna da potvrde ova saznanja i istraže ulogu mikroelemenata u patogenezi glaukoma, kao i moguće neurozaštitne efekte, što bi moglo dovesti do novih terapijskih dometa u kontrolisanju glaukoma.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content