Oculus Pentacam® HR: Partner u postizanju savršenog vida

Svakom uspješnom operativnom zahvatu prethodi preoperativna priprema, a njen najvažniji segment je preoperativni pregled.
Jedan od onih koje najčešće radimo je i pregled za lasersku korekciju dioptrije, ali i za korekciju dioptrije za čitanje ugradnjom multifokalnih intrakularnih sočiva i operaciju katarakte.
Jedan od aparata koji nam najviše pomaže u procjeni kandidata za ove operativne zahvate je

Oculus Pentacam® HR.

Preciznost na prvom mjestu

U roku od samo dvije sekunde Pentacam® HR pruža precizne dijagnostičke podatke o cijelom prednjem očnom segmentu. Mjerenje prednje i zadnje površine rožnjače daje ukupnu refrakcionu jačinu kao i debljinu rožnjače na cijeloj njenoj površini.

Ovi podaci od izuzetne su važnosti za pacijente koji žele laserski korigovati svoju dioptriju, jer je debljina rožnjače jedan od osnovnih parametara koje moramo uzeti u obzir. Nadalje, podaci na zadnjoj površini rožnjače pružaju optimalnu pomoć u ranom otkrivanju ektatičkih promjena, posebno keratokonusa. Najvažnije je i to što sam aparat na osnovnu dobijenih podataka može sam odrediti stadijum keratokonusa, što umnogome pomaže kod određivanja daljeg toka liječenja.

Rezolucija slike kod Pentacam® HR pet je puta veća od one kod prijašnjih Pentacam® modela, što omogućava impresivne prikaze položaja intraokularnog sočiva i fakičnog intraokularnog sočiva u oku. Ovi podaci nekada mogu biti izuzetno korisni u praćenju pacijenata nakon operacije katarakte, korekcije dioptrije za čitanje, ili korekcije visokih minus dioptrija koje se nisu mogle korigovati laserom.
oculus pentacam, dr kozomara, oftalmolog
Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Copyright ©2024 sva prava zadržana
Skip to content