Gledanje filmova pomoglo poboljšanju vida kod djece sa ambliopijom

Ambliopija, poznatija kao “lijeno oko”, najčešće je do sada liječena tako što je “okluderima”-posebnim zavojima, prekrivano bolje oko nekoliko sati na dan kako bi se slabije oko natjeralo da funkcioniše i da razvija vid. Međutim, koncept binokularne disfunkcije, u kojoj mozak potiskuje sliku iz slabijeg oka u korist jačeg, motivisao je novi pristup liječenju ambliopije. U novoj studiji, istraživači opisuju kako je upotreba “dichoptic“ terapije, koja predstavlja različite slike za svako oko ponaosob, a u kombinaciji sa popularnim dječijim filmovima, doprinijela boljoj oštrini vida kod mlađih pacijenata.

“Dichoptic” tehnike u kombinaciji sa zadacima perceptualnog učenja ili jednostavne igre pokazale su da se značajno može poboljšati oštrina vida kod slabovidosti. Međutim, djeci ne odgovara što su ovi zadaci intenzivni i što se ponavljaju; čak i do 40% pacijenata bez nadzora ne poštuje pravila programa. Tim istraživača ispitivao je potencijalno privlačniji način održavanja pažnje kod djece pomoću popularnih animiranih filmova sa komplementarnom “dichoptic” stimulacijom.

U jednoj studiji, osmoro djece sa ambliopijom starosti od 4 do 10 godina, gledalo je tri “dichoptic” filma nedjeljno, u periodu od dvije nedjelje. Svakom oku su prikazivane slike sa mrljama nepravilnog oblika koje su činile nevidljivim različite dijelove filma. Mrlje koje je gledalo jedno oko, bile su različite od mrlja koje je gledalo drugo oko, tako da se cijeli ekran mogao posmatrati samo sa binokularnim vidom. U cilju da se prevaziđe potiskivanje i omogući binokularnom vidu da formira kompletnu sliku, slici prikazanoj jačem oku smanjen je kontrast boja.

Vidna oštrina je poboljšana u toku ove studije kod skoro svih ispitanika. Djeca su ostvarila poboljšanje vida od 10% do 40% za samo šest tretmana (9 časova) “dichoptic” gledanja filmova. Poređenja radi, upotrebom “okludera” u liječenju slabovidnosti potrebno je 120 sati rada da bi se postiglo poboljšanje od 10% kod djece sa ambliopijom, a koja su prethodno bila podvrgnuta nošenju naočara u periodu od 12 do 16 nedjelja.

Maksimalno poboljšanje vida tek treba da se utvrdi. Ako ovi preliminarni rezultati budu potvrđeni u kontrolisanom kliničkom ispitivanju, pasivno prikazivanje “dichoptic“ igranih filmova može biti u upotrebi kao primarno, dopunsko, odnosno održavanje liječenja ambilopije.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content