Da li vam smetaju kontaktna sočiva?

Najnovija  istraživanja  pokazuju  da  nelagodnost pri nošenju kontaktnih sočiva pogađa  više  od  polovine  ljudi  koji ih nose, a postoji  razlog  da  se  vjeruje  da  bi  broj  mogao  biti  još  veći.

Ovaj  izvještaj  je  rezultat  18-mjesečnog  istraživanja  koje  je  sprovelo  79  naučnika. Međutim, ako se zanemare pojedinosti u  pogledu  brige  o  sočivima, na  primjer  ostavljanje sočiva u oku za vrijeme spavanja, udobnost  kontaktnih  sočiva  je  višestruko veća  nego što se inače misli.

“Još uvijek se ne  razumije  suštinski  biološki  mehanizam  povezan  sa  nelagodnošću  kontaktnih  sočiva” – kaže  se  u  studiji  u  kojoj  je  obrađeno  sve, od  materijala  kontaktnih  sočiva, do  ponašanja  pacijenata, rasporeda  nošenja, kao i kako  kontaktna  sočiva  uzajamno  djeluju  sa  suznim  žlijezdama. Zapravo, tim stručnjaka je došao do sljedećih zaključaka:

  • Nikakva  količina  stvarnog  bola  nije  prirodna. Uopšteno  govoreći, ljudi  ne  doživljavaju  simptom  bola  osim  ako  nešto  nije  u  redu  sa  okom, kao  što  je  infekcija ili strano tijelo. Rijetke  su  infekcije  opasne  po  oko, i  lako  ih  je  spriječiti  korišćenjem  najboljih  materijala  za  kontaktna  sočiva, kao i brigom  o  njima  onako  kako  je  preporučio  očni  ljekar.
  • Dosadna  suvoća  i  nelagodnost  javljaju  se  naročito  na  kraju  dana. Rezultat  toga  je  nošenje sočiva duže nego što je predviđeno. Nažalost, stručnjaci  nisu  uspjeli  da  identifikuju  bilo  kakve  stvarne  uzroke, mada istraživanje  nagovještava  moguću  ulogu kapaka.

Sve  u  svemu, pacijenti  su  skloniji  da  prestanu  sa nošenjem kontaktnih  sočiva  nego  da  konsultuju  svog  oftalmologa. Kontaktna  sočiva  su  druga  po  redu  najčešće  korišćena  sredstva  za  korekciju  na  svijetu.  Ipak, čest je slučaj da se pacijenti bez strulne konsultacije sami odlučuju na njihovo nošenje, što često dovodi do nemogućnost  nošenja  sočiva  onoliko  dugo  koliko  bismo  željeli, upala, pa  čak  i  infekcija oka.

Ako  kontaktna  sočiva  nisu  tako  udobna  kao  što  bi  trebala  da  budu, savjetuje se ponovna kontrola kod nadležnog očnog  ljekara. Iako  naučnici  još  uvijek  ne  znaju  uzrok  mnogih  simptoma, oftalmolozi savjetuju pokušaj pronalaska ili proizvodnje  odgovarajućeg  neutralnog materijala  kontaktnih  sočiva i  sredstava  za  ispiranje koja neće moći naškoditi prednjem segmentu oka.

Podijeli

KONTAKT

Copyright ©2024 sva prava zadržana
Skip to content