COVID-19 i uticaj na vid

Šta je COVID-19?

Kao što je do sada i poznato, SARS-CoV-2 je RNK virus koji izaziva bolest COVID-19. Lako se prenosi i uzrokuje određeni procenat smrtnosti, posebno među starijom populacijom, osobama sa komorbiditetima (imuna supresija, hipertenzija, dijabetes, respiratorne bolesti). COVID-19 je i dalje nedovoljno poznata bolest, kao i njen uticaj na pojedine organe, a među njima i oči.

Kako virus utiče na oko?

Ono što je do sada poznato jeste da postoje tri mjesta ulaska virusa u organizam: nos, usta i oko. Iako nije tačno poznato da li se i kako virus prenosi putem oka, neki naučnici smatraju da je zapravo put širenja virusa putem cilijarnih nerava čije grane završavaju tankim nervnim vlaknima na rožnjači.

Nedavno je grupa naučnika iz Singapura objavila naučni rad u kojem u 61 uzorku suza 19 pacijenata oboljelih od COVID-19 nisu pronađeni tragovi virusa. Naučnici su takođe istakli da to ne znači da virus ne postoji na konjunktivi i na rožnjači oka, a za njegovo dokazivanje bi bilo potrebno uzeti uzorke tkiva, što u ovom slučaju nije rađeno.

Za sada se zna da virus može uzrokovati epidemijski konjunktivis, upalu sličnu onoj koja se javlja kod drugih sistemskih virusnih bolesti organizma. Simptomi virusnog konjunktivitisa su pojačano suzenje oba oka, blagi konjunktivitis i ponekad blago zamućenje vida na oba oka. U suštini, bolest je samolimitirajuća, odnosno simptomi kroz 7-10 dana prolaze sami, iako se nekada može uključiti terapija u vidu vještačkih suza i blagih kortikosteroida.

 Šta ako obolite od virusnog konjunktivitisa?

Važno je naglasiti da je virusni konjunktivitis izrazito kontagiozan, odnosno lako se prenosi sa osobe na osobu. Zato je važan savjet svima koji boluju od njega da ne razmjenjuju sredstva lične higijene sa ostalim ukućanima (krpe, peškiri, jastučnice), te da ne prilaze blizu drugim osobama, posebno djeci.

Podijeli
Bojan Kozomara
Bojan Kozomara

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije i direktor specijalne bolnice za oftalmologiju "Dr Kozomara" Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftalmologije. 2021. godine postao je doktor medicinskih nauka iz oblasti oftalmologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Skip to content